Informace o webu

IMPRESSUM dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Odpovědnost za obsah

Kamila Harris Home, s.r.o.
Za Poříčskou bránou 390/18
186 00 Praha – Karlín

Kontakt

+420 605 107 640
info@kamilaharrishome.com